XAVIER NOIRET-THOMÉ, PEINTURE ACHARNÉE
MURIEL DE CRAYENCOUR

21 DÉCEMBRE 2017

 

Aux larges cimaises de la Roberto Polo Gallery, revoici les peintures de Xavier Noiret-Thomé, qui participa, entre autres, à l'exposition Painting after Post-Modernism, Belgium - USA en 2016 au Vanderborght. Xavier Noiret-Thomé (1971, Charleville-Mézières) vit et travaille à Bruxelles. Il est professeur à La Cambre. Il expose régulièrement depuis les années 1990. Il a été primé à la Jeune Peinture Belge et a résidé à la Villa Médicis (Rome) et au Domaine de Kerguéhennec (Bretagne).

Peindre reste et restera toujours un mystère. L'idée qu'un artiste chaque jour se lève pour aller dans son atelier poser de la couleur sur une toile. L'idée qu'il va tenter d'y mettre à la fois le geste et la pensée. L'idée qu'il va sans peur se mesurer aux plus grands noms de l'histoire de l'art parce que... pourquoi pas. Créer est un besoin. Peindre, une nécessité, celle de donner forme à ce qui nous habite. L'artiste est un passeur, il a des clés que nous n'avons pas, des antennes qui manquent au commun des mortels. Alors, riche de ce besoin irrépressible, il va manier avec patience et acharnement la couleur, les pinceaux. Il va peindre, il va transcender, il va capter puis offrir au monde des images, exacts reflets de ce qui l'habite : cette pulsion créatrice, ses pensées, ses émotions, la vie profonde qui agite son cœur. Et nous, spectateurs, nous recevrons cela en cadeau, comme une jouissance.

Xavier Noiret-Thomé peint, donc. Rien ne l'arrête et tous les motifs sont permis : un visage, un ciel étoilé, un carré, un oiseau, les couvercles de ses pots de peinture. De très beaux aplats et une palette crémeuse, avec des roses fondants, des bleus un peu éteints, un jaune vif, de l'orange pour réveiller le tout. Chaque toile est intensément composée et architecturée. Des lignes fortes. Une envie de 3D. Rien n'inquiète, ne trouble ou ne fait peur à cet artiste. Ni la figuration, ni l'abstraction. Tout est forme et associer les éléments revient à associer des idées ou des préfigurations d'idées. Ainsi l'artiste nous emmène dans des limbes, celles qui l'habitent et qu'il désire partager.

Notons Coins Painting X, cette formidable Voie lactée faite du noir le plus profond à l'acrylique et de dizaines de pièces de monnaie figurant les étoiles. Notons aussi, au sous-sol, la série de Mendiants, visages cabossés, tracés en quelques traits violents et dont les yeux sont faits de ces mêmes pièces de monnaie. Ou encore l'hilarante On the beach, cette silhouette molle et avachie se prenant en photo sur la plage. Un portrait fataliste de notre époque.

Xavier Noiret-Thomé
The Quiet Struggle
Roberto Polo Gallery
8-12 rue Lebeau
1000 Bruxelles
Jusqu'au 13 janvier
Du mardi au samedi de 14h à 18h


Muriel de Crayencour in https://www.mu-inthecity.com

Xavier Noiret-Thomé in de Roberto Polo Gallery

 
Alle Dingens Preken over het leven

Xavier noiret-Thomé (1971) is een knappe veertiger. Mijn grootmoeder zou hem met nauwelijks verholen bewondering een grote mansmens hebben genoemd. Zijn lange, zwarte wimpers staan dicht op elkaar, zodat het lijkt alsof hij zijn ogen opmaakt. noiret-Thomé stelt nu tentoon in de Brusselse Roberto Polo Gallery. In de perstekst lezen we twee keer dat hij een iconoclast is die zich al schilderend tracht te bevrijden van de invloeden van zijn meesters. Dit strookt niet met mijn ervaring.
14.05.2015 H ART
 
Noiret-Thomé vernietigt geen beelden, hij maakt schilderijen. Hij doet dit vanuit een indrukwek- kende eruditie, spelend met technieken, vormen en beelden die verwijzen naar andere schilde- rijen. De schilder Damien De Lepeleire heeft dit tegenover mij ooit iconoclastisch genoemd. Hij bedoelde daarmee niet dat Noiret-Thomé zich probeerde te bevrijden van het verleden, maar juist het omgekeerde: dat hij op een ongelooflijk vrije manier omspringt met het materiaal van de kunstgeschiedenis. Noiret-Thomé is iemand die kunst ademt. Muziek, plastische kunst, film of li- teratuur: alles wordt tegelijk beschouwd en met elkaar verbonden.
Gesprekken met Noiret-Thomé zijn wervelende ervaringen. Hij spreekt snel, precies, associërend, goochelend. Hij spreekt in elkaar snel opeenvol- gende beelden. Elders in dit nummer schrijf ik dat hij Ruby’s collages die nu bij Hufkens te zien zijn ‘zwaarlijvige versies van Calders collages’ noemde. “Ce sont des versions obèses des colla- ges de Calder,” zei hij, en meteen daarna: “Des variantes survitaminées”.

PARASOLDENNEN

Zoals hij spreekt, zo schildert hij. Hij laat dingen gebeuren, projecteert er beelden over, vertelt er verhalen bij, en zoekt zo naar nieuwe schilderij- en. Toen hij mij, staand voor het hier afgebeelde schilderij, vertelde dat het ‘Parentesi Romana’ (2014-15) heette, herkende ik meteen de para- soldennen van de Villa Medici, waar hij in 2006 een jaar verbleef. (Niet alleen omdat ik hem daar heb bezocht, maar ook omdat De Lepeleire mij in 2005 had verteld dat Poussin deze dennen had vastgelegd in aquarellen, waardoor ik tijdens mijn bezoek zorgvuldiger naar deze bomen heb gekeken.) Het schilderij is echter niet tot stand gekomen vanuit het verlangen deze bomen te schilderen, maar vanuit het lukraak aanbrengen van drie groene partijen. Pas na langdurig kijken naar deze partijen, zag Noiret-Thomé dat ze de kruinen van pijnbomen zouden kunnen voorstel- len als hij er stammen aan toevoegde. Daarna overdekte hij het doek met vernis, waar hij vier Marokkaanse servetjes in kleefde. Toen het ver- nis droog was, voegde hij er de grijze en gele partijen aan toe. Daarna legde hij het doek op de vloer en goot hij er hier en daar bruin houtvernis over. Tot slot kleurde hij de servetten, voegde hij
de twee reflectoren toe ‘omdat er nog rood ont- brak’ en werkte hij de boomkruinen af met twee extra lagen donkergroen. Voor hij het houtvernis toevoegde, was het doek te ‘atmosferisch’: het suggereerde een perspectivische diepte. De ver- nisvlekken, die op het liggende doek gestold zijn, sluiten deze diepte af.
Voor Noiret-Thomé is dit een Oosters element, dat doet denken aan Chinese of Japanse schil- derijen zonder perspectivische diepte, maar dat ook verwijst naar kunstenaars als Cézanne en Matisse, die beïnvloed waren door de Oosterse kunst. Noiret-Thomé ziet dit onder meer in hun stillevens, waarin het oppervlak van een tafel niet in de diepte lijkt te verdwijnen, maar omhoog ge- klapt lijkt, net zoals de bruine vernisvlekken in ‘Parentesi Romana’.

STERRENHEMELS

Op de gelijkvloerse verdieping zien we drie nieuwe, monumentale schilderijen, die vorm ge- ven aan drie verschillende benaderingen. Links zien we ‘Non-Spot Painting: The Big White’ (2014). Het schilderij ontstond door witte verf op een liggend doek te gieten. Nadien werden een paar honderd schijfvormige voorwerpen in de nog natte verf gegooid. Soms gaat het om speel- goed, soms om voorwerpen uit de Marokkaanse winkels in de buurt van Noiret-Thomés atelier,
Xavier Noiret-Thomé, ‘Parentesi Romana’, 2014-15, foto Isabelle Arthuis
soms om deksels van verfpotten, waarvan enkele als palet werden gebruikt. De titel verwijst naar de ‘Spot Paintings’ van Damien Hirst. Noiret- Thomé begon met het verwerken van pareltjes en muntstukken in zijn schilderijen toen hij na de geboorte van zijn dochtertje overal snuisterijen voor meisjes opmerkte. Vaak gaat het om mono- chrome schilderijen, die door de toevoegingen in een soort van sterrenhemels veranderen.
Het tweede schilderij heet ‘La Desserte ou le bou- quet final’ (2014-15). Het is een figuratief schil- derij dat verwant is met ‘Parentesi Romana’ en ‘Hostages’ en waarvan de titel verwijst naar het schilderij ‘La desserte rouge’ van Matisse. Ten slotte zien we het schilderij ‘The Return of the Landscape: The Synthesis’ (2014), waarvoor tel- kens in één kleur geverfde restvormen van MDF op een grijs monochroom schilderij geschroefd werden. De vormen waren achtergelaten door studenten die in zijn atelier vormen hadden uit- gezaagd om landschappen te creëren: opnieuw een schilderij dat een illusoire diepte combineert met vlakke vormen.
TEXTUUR
Noiret-Thomé vertaalt de kunstgeschiedenis in vormen die elkaar in zijn schilderijen ontmoeten. Het plezier dat je ervaart bij het kijken naar zijn schilderijen is, net zoals bij Walter Swennen, eer- der van intellectuele aard, ook al kan je het onmo- gelijk losmaken van de textuur van het schilderij. In het schilderij ‘Hostages’ (2014) ontmoeten we voornamelijk drie beeldelementen: een schijn- baar achterliggend dambordpatroon in rood en wit, een bussel groene asperges en twee driehoe- kige schaduwen. Noiret-Thomé vertelde mij dat het dambordpatroon verwijst naar een tafellaken met Vichy-motief (dat er eigenlijk helemaal an-ders uitziet: het bestaat uit roze banen die rood worden waar ze elkaar kruisen). Dit ‘tafellaken’ wordt van bovenuit bekeken. Strikt genomen zou dit betekenen dat de bussel asperges op de tafel ligt. De schaduwen suggereren echter dat de bussel rechtop staat. We zien hier opnieuw een spel met het perspectief en een omhoog klap- pend vlak, maar in een schilderij dat er helemaal anders uitziet dan ‘Parentesi Romana’. De com- plementaire kleuren rood en groen creëren een sterk beeld. De asperges, die onverwacht ont- stonden uit enkele groene verfstrepen, verwijzen natuurlijk naar Manet.
Martin Herbert, de auteur van de catalogustekst, ziet in het dambordpatroon dan weer een verwij- zing naar Duchamp, die we zouden kunnen om- schrijven als het kwade genie in de Franse kunst- wereld, die door Duchamps erfenis nog altijd moeite schijnt te hebben met mensen die gewoon schilderijen maken.
Een vaste betekenis hebben Noiret-Thomés schilderijen niet. Het zijn open vormen, die een keten van projecties opwekken. De titel van de tentoonstelling, ‘Ghosts’, verwijst onder meer naar het gedicht ‘Ce que dit la bouche d’ombre’ van Victor Hugo. Een terugkerende zin in dit gedicht is ‘Tout parle’. Een geest vertelt hoe alle dingen spreken over het leven. “Het is een pan- theïstisch gedicht,” vertelt Noiret-Thomé, “heel mooi.” We begrijpen dat hij zich herkent in dit gedicht, omdat de geest in zijn hoofd waait als een caleidoscopische storm, waar dank zij zijn handen regelmatig schilderijen uit tuimelen.

Hans Theys
Montagne de Miel, 29 april 2015
In H ART #141
 
 
 
La puissance impertinente d'une peinture libre
 

Retour marquant et pour tout dire magistral de Xavier Noiret-Thomé en galerie bruxelloise avec l’exposition d’une peinture vigoureuse, décapante autant que débordante d’une vitalité tonique pleine de volupté.

 

 

LA PEINTURE DONT ON REMARQUE enfin l’arrivée en force, se cherche de nouvelles voies en empruntant volontiers au passé avec appui rassurant sur le beau métier ou, au contraire, en accentuant le côté potache comme s’il s’agissait de la dernière arme d destruction massive pour régler ses comptes avec ce passé encombrant. La difficulté en peinture aujourd’hui est de s’assumer pleinement et d’affirmer une position, non de retranchement, mais d’avant-poste en prenant en compte les acquis tant séculaires que modernistes. Xavier Noiret-Thomé est un exemple de ces trop rares peintres qui agissent autant décomplexés et par conséquent inventifs qu’attachés aux valeurs à reformuler sans cesse. Sa nouvelle exposition est un nouvel hymne à la peinture. Il retentit en sonorités vibrantes transmettant un enthousiasme tenant d’une certaine anarchie joyeuse et communicative.

 

Irrévérence admirative

 

       On peut penser que la peinture de Xavier Noiret-Thomé va dans tous les sens tellement on passe, et en formats volontiers monumentaux, ce qui apporte surenchère à l’impression, de l’abstraction lyrique ou construite à la figuration déstabilisante, de la rigueur à la sauvagerie, du portrait iconoclaste positif au paysage revu et corrigé. Pas de doute, c’est précisément son domaine, l’artiste embrasse large avec une délectation jamais feinte. Le bonheur est dans la peinture pour autant que l’on s’y vautre à corps et à cœur, sans retenue, en franchissant toutes frontières. Et à condition, bien entendu, d’avoir le talent fou pour l’oser et le réussir. La tâche est plus ardue que le résultat ne le laisse suppose. Il faut avoir l’énergie, les formes, les couleurs pour le faire et une panoplie créative jamais figée car tout se base sur la nouvelle image, ni rétro, ni post, mais ici et maintenant. Le principe de ce travail est une liberté d’esprit doublée d’une irrévérence admirative et complice vis-à-vis du corpus pictural appartenant au meilleur de son histoire.

 

Intégrer tous azimuts

 

        En abordant toute la peinture moderne et contemporaine, Xavier Noiret-Thomé met aussi à son actif la place prise par l’objet dans l’art, la substitution de la représentation par celui-ci, le tabou du style unique, déjoue la prépondérance de l’idée et du concept, adopte le mélange des cultures savantes et populaires. Il reformule le principe de la belle image en insistant sur sa puissance de choc. Il joue hors catégories en pratiquant des intégrations multiples et des associations sans bornes ni préjugés. Se donnant ainsi pleinement, libertairement, il brave tous les obstacles et aboutit à une forme de jouissance et d’intelligence picturales régénérescentes. Il remet à l’épreuve ce qu’il aborde et n’hésite jamais à en référer à ses prédécesseurs, non pour les copier, les pasticher, mais pour les faire participer à une sorte de gourmandise partagée de la peinture. Il s’en dégage des saveurs inconnues dans des mets auxquels participent

tantôt Duchamp, Miro, Mondrian, tantôt Sol Lewitt, Philip Guston, Robert Gober et d’autres dont Magritte avec une pipe goguenarde qui pourrait être fumée par Monsieur Hulot himself !

La verve métissée qu’il nous livre aussi audacieuse en couleurs qu’en formes associe les générations et les vocabulaires les plus disparates, casse les catégories pour les régénérer, s’exerce dans le plaisir et assure des prolongements  imprévisibles à l’acte artistique le plus ancien qui soit puisqu’il occupe les hommes depuis l’époque paléolithique.

 

 

Claude Lorent

In La Libre Belgique - Arts Libre N°274

 

 

 

 

 

 

 

XNT – INVOQUER / ÉVOQUER

 

 

En abordant l’oeuvre de XAVIER NOIRETTHOMÉ, deux traits semblent fondateurs: d’une part, le lien qu’il entretient avec l’histoire de la peinture, ses figures emblématiques et oeuvres de tous bords, d’autre part, son geste jubilatoire, iconoclaste, voire irrévérencieux. Ghosts, titre de l’exposition à la galerie Roberto Polo, met en exergue le premier de ces traits. Le second, quant à lui, passe plus exclusivement par l’image, ses dynamiques et sensations. Seraient-ce là le sujet et la forme
qui façonnent l’oeuvre ?

 

 

        L’espace du tableau semble être pour Xavier Noiret-Thomé (°1971, Charleville-Mézières (F) ; vit et travaille à Bruxelles) l’occasion d’un grand repas. Une sorte de banquet familial, un peu à l’ancienne : on y voit se rencontrer ancêtres et bambins, passer fantômes et amis, se révéler, dans les cercles lointains des cousins, quelques filiations louches, évidentes mais discrètes. Sur ses toiles, il y a donc des invités : un parcours de références comme des invocations, des objets rapportés comme des évocations. Par l’invocation de ses prédécesseurs, voilà son geste inscrit dans une certaine grandeur dont témoigne l’histoire. En contrepoint, la présence d’objets rapportés évoque, quant à elle, l’univers quotidien du peintre dans son atelier. Ainsi qu’il le confie à Hans Theys dans un long entretien, sa pratique l’ancre pleinement dans un flux que ses oeuvres condensent. À titre d’exemple, ses compositions cosmogoniques, telles que Quest (2008), renferment et prolongent différents moments de l’histoire de la peinture : des Nymphéas de Monet au Dripping et à la tradition du All-over, en passant par les tableaux abstraits de Mondrian. Selon ce qui l’occupe et capte le regard—sujet, composition, rendu de matière—, peuvent surgir Van Eyck ou Matisse, Eugène Leroy, de Chirico, Beuys ou Basquiat. Un tas d’anecdotes s’entrecroisent sous forme de motifs, de touches ou de textures… Xavier Noiret-Thomé fabrique une peinture à tiroirs, parfois miroir, joyeuse et familière. L’histoire des quatre portraits E.R, B&E.S, X.N-T et D.Z met en lumière ce rapport d’influences que l’artiste entretient avec ses maîtres tout en cherchant sa mise à distance par le geste "iconoclaste" : jugeant ses tableaux trop proches de leur source d’inspiration, il les recouvrira d’une couche de chrome en bombe. Tout en offrant un espace de projection plus puissant et ouvert, les portraits s’autonomisent par le biais d’une intervention qui est elle-même distanciée.

Souvent, la peinture de Noiret-Thomé regorge de strates autant qu’elle foisonne de sens de lecture. Le regard erre spontanément de zones en zones et de l’infra au supra. Les motifs en réserve côtoient des traits de pinceau à main levée, les plans se contredisent et les matières les plus hétérogènes dialoguent au mieux de leur potentiel technique et visuel. Sur base d’un dessin acrylique automatique ou de quelques taches de couleurs, le processus créatif s’enclenche et les couches successives de diverses textures forment progressivement l’objet et le sujet. XNT utilise pochoirs et pinceaux, bombe, vernis, laque et paillettes… Le tout étant de peindre. La Méduse (2009–2010) permet de bien apprécier cette complexité des plans et des effets graphiques. On y sent la juxtaposition des multiples gestes du peintre en différents moments. Ainsi, si certains traits rapides et couleurs dégoulinantes forment un plan de la représentation et un temps de création, d’autres motifs tels qu’ici cette croix, ces délimitations nettes de différents cadres sur la même toile, offrent de nouveaux plans et une sensibilité plus mesurée qui semble coordonner l’ensemble.

L’exposition à la galerie Roberto Polo rassemble une petite trentaine de toiles, puisée dans la production de l’artiste. Elle est aussi l’occasion d’une publication monographique de quatrevingt pages, reproduisant une importante part de l’oeuvre récente de Xavier Noiret-Thomé ainsi qu’un texte du critique anglais Martin Herbert.


Jérémie Demasy

In L'Art Même # N°45